Eesti Pimedate Raamatukogu
Print Kontrast Suur tekst Všike tekst Eesti keeles In English
Jšta menŁŁ vahele
Avaleht   
Uudised   
Raamatukogust   
Kontakt   
Kogu   
Lugejateenindus   
E-teenindus   
Uudiskirjandus   
Raamatututvustaja   
E-kataloog URRAM   
Veebiraamatukogu   
Veebiviited   
Juhendid   
Tagasiside   
Sisujuht   
  

Raamatukogust √úldinfo

√úldinfo   Lahtiolekuajad   Ajalugu   P√Ķhim√§√§rus   Aastaaruanded   Tunnustused   EPR meedias  

Üldinfo


Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi. Nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid tavakirjas teavikuid laenutatakse kõikidele soovijatele.

Raamatukogu valmistab, kogub, säilitab ja laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid, puuteraamatuid jm materjale, mis on nägemispuudega ja teistele tavakirjas teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimestele kättesaadavas vormis. Raamatukogul on oma helistuudio ja punktkirja trükikoda.

Teavikuid valmistatakse vastavalt autoriõiguse seaduse § 19 lõikele 6.

Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab lugejaid Eestis ja välismaal.

Eesti Pimedate Raamatukogu on Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluva Eesti Hoiuraamatukogu osakond.

© Eesti Pimedate Raamatukogu Iceit logo